• T  T  T  T  
WSKAŹNIKI 2017
I. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci [dni]
STYCZEŃ 4,9 LIPIEC 3,47
LUTY 1,8 SIERPIEŃ 13,74
MARZEC 6,5 WRZESIEŃ 7,74
KWIECIEŃ 3,04 PAŹDZIERNIK 5,73
MAJ 6,61 LISTOPAD 3,07
CZERWIEC 4,43 GRUDZIEŃ 4,68
 II. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich [szt]
STYCZEŃ 4,55 LIPIEC 4,37
LUTY 3,41 SIERPIEŃ 4,90
MARZEC 3,31 WRZESIEŃ 4,29
KWIECIEŃ 5,78 PAŹDZIERNIK 3,90
MAJ 5,09 LISTOPAD 4,40
CZERWIEC 5,04 GRUDZIEŃ 4,45
 III. Średni czas usunięcia uszkodzenia [godz:min:sek]
STYCZEŃ 38:03:28 LIPIEC 39:16:46
LUTY 15:33:34 SIERPIEŃ 18:48:23
MARZEC 12:52:09 WRZESIEŃ 21:00:50
KWIECIEŃ 12:50:53 PAŹDZIERNIK 21:41:03
MAJ 29:13:47 LISTOPAD 34:10:59
CZERWIEC 27:48:15 GRUDZIEŃ 25:32:22
 IV. Wskaźnik reklamacji faktur [%]
STYCZEŃ 0,04% LIPIEC 0,08%
LUTY 0,04% SIERPIEŃ 0,11%
MARZEC 0,00% WRZESIEŃ  0,08%
KWIECIEŃ 0,00% PAŹDZIERNIK  0,08%
MAJ 0,08% LISTOPAD  0,08%
CZERWIEC 0,11% GRUDZIEŃ 0,23%

 

WSKAŹNIKI 2016
I. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci [dni]
STYCZEŃ 2,88 LIPIEC 13,05
LUTY 3,92 SIERPIEŃ 5,28
MARZEC 2,13 WRZESIEŃ 8,44
KWIECIEŃ 6,875 PAŹDZIERNIK 6,04
MAJ 6,44 LISTOPAD  4,72
CZERWIEC 13,5 GRUDZIEŃ 10,57
 II. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich [szt]
STYCZEŃ 3,67 LIPIEC  11,38
LUTY 3,72 SIERPIEŃ 3,31
MARZEC 2,99 WRZESIEŃ 5,04
KWIECIEŃ 4,22 PAŹDZIERNIK 4,98
MAJ 4,33 LISTOPAD  3,40
CZERWIEC  5,98 GRUDZIEŃ 3,76
 III. Średni czas usunięcia uszkodzenia [godz:min:sek]
STYCZEŃ 16:49:27 LIPIEC 55:07:50
LUTY 30:25:43 SIERPIEŃ  54:13:22
MARZEC 21:33:10 WRZESIEŃ  49:56:27
KWIECIEŃ 36:42:41 PAŹDZIERNIK  36:20:06
MAJ 32:32:03 LISTOPAD 44:32:41
CZERWIEC 55:04:40 GRUDZIEŃ 17:43:50
 IV. Wskaźnik reklamacji faktur [%]
STYCZEŃ 0,04% LIPIEC 0,08%
LUTY 0,00% SIERPIEŃ 0,00%
MARZEC 0,00% WRZESIEŃ  0,04%
KWIECIEŃ 0,04% PAŹDZIERNIK  0,08%
MAJ 0,00% LISTOPAD  0,00%
CZERWIEC 0,11% GRUDZIEŃ 0,00%

 

WSKAŹNIKI 2015
I. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci [dni]
STYCZEŃ 3,72 LIPIEC 3,58
LUTY 2,65 SIERPIEŃ 2,88
MARZEC 5,13 WRZESIEŃ 2,38
KWIECIEŃ 5,66 PAŹDZIERNIK 4,44
MAJ 8,36 LISTOPAD 5,77
CZERWIEC 5 GRUDZIEŃ 2,64
 II. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich [szt]
STYCZEŃ 2,50 LIPIEC 4,88
LUTY 2,22 SIERPIEŃ 4,97
MARZEC 3,11 WRZESIEŃ 6,08
KWIECIEŃ 2,29 PAŹDZIERNIK 4,26
MAJ 2,66 LISTOPAD 4,91
CZERWIEC 3,94 GRUDZIEŃ 4,53
 III. Średni czas usunięcia uszkodzenia [godz:min:sek]
STYCZEŃ 19:09:26 LIPIEC 35:56:41
LUTY 13:44:31 SIERPIEŃ 36:57:35
MARZEC 26:51:24 WRZESIEŃ 56:29:49
KWIECIEŃ 10:54:26 PAŹDZIERNIK 71:38:54
MAJ 24:17:51 LISTOPAD 71:59:36
CZERWIEC 16:44:43 GRUDZIEŃ 26:01:53
 IV. Wskaźnik reklamacji faktur [%]
STYCZEŃ 0,04% LIPIEC 0,00%
LUTY 0,04% SIERPIEŃ 0,00%
MARZEC 0,13% WRZESIEŃ 0,04%
KWIECIEŃ 0,04% PAŹDZIERNIK 0,12%
MAJ 0,00% LISTOPAD 0,20%
CZERWIEC 0,04% GRUDZIEŃ 0,12%

 

WSKAŹNIKI 2014
I. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci [dni]
STYCZEŃ 6,32 LIPIEC 4,2
LUTY 6,23 SIERPIEŃ 7,17
MARZEC 4,6 WRZESIEŃ 8,94
KWIECIEŃ 4,1875 PAŹDZIERNIK 8,72
MAJ 4,77 LISTOPAD 3,4
CZERWIEC 5,16 GRUDZIEŃ 2,35
 II. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich [szt]
STYCZEŃ 5,32 LIPIEC 3,65
LUTY 3,38 SIERPIEŃ 4
MARZEC 3,99 WRZESIEŃ 4,79
KWIECIEŃ 3,72 PAŹDZIERNIK 3,8
MAJ 6,4 LISTOPAD 2,29
CZERWIEC 3,04 GRUDZIEŃ 2,75
 III. Średni czas usunięcia uszkodzenia [godz:min:sek]
STYCZEŃ 40:09:42 LIPIEC 23:32:50
LUTY 32:06:27 SIERPIEŃ 18:37:46
MARZEC 26:13:13 WRZESIEŃ 36:16:54
KWIECIEŃ 32:40:58 PAŹDZIERNIK 20:56:50
MAJ 27:37:55 LISTOPAD 16:07:03
CZERWIEC 22:30:45 GRUDZIEŃ 29:41:02
 IV. Wskaźnik reklamacji faktur [%]
STYCZEŃ 0,04% LIPIEC 0,08%
LUTY 0,00% SIERPIEŃ 0,00%
MARZEC 0,04% WRZESIEŃ 0,00%
KWIECIEŃ 0,00% PAŹDZIERNIK 0,00%
MAJ 0,00% LISTOPAD 0,08%
CZERWIEC 0,04% GRUDZIEŃ 0,00%

 

WSKAŹNIKI 2013
I. Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci [dni]
STYCZEŃ 5,86 LIPIEC 7,09
LUTY 9,48 SIERPIEŃ 4,49
MARZEC 6,2 WRZESIEŃ 11,37
KWIECIEŃ 5,61 PAŹDZIERNIK 5,13
MAJ 9,8 LISTOPAD 4,95
CZERWIEC 5,43 GRUDZIEŃ 5,59
 II. Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich [szt]
STYCZEŃ 3,04 LIPIEC 6,68
LUTY 3,81 SIERPIEŃ 4,69
MARZEC 2,14 WRZESIEŃ 3,62
KWIECIEŃ 2 PAŹDZIERNIK 3,33
MAJ 3,53 LISTOPAD 3,88
CZERWIEC 10,17 GRUDZIEŃ 4,24
 III. Średni czas usunięcia uszkodzenia [godz:min:sek]
STYCZEŃ 38:20:50 LIPIEC 31:21:53
LUTY 34:48:23 SIERPIEŃ 26:03:46
MARZEC 57:22:09 WRZESIEŃ 38:22:46
KWIECIEŃ 38:17:08 PAŹDZIERNIK 24:27:51
MAJ 26:42:18 LISTOPAD 30:29:53
CZERWIEC 53:23:35 GRUDZIEŃ 30:44:46
 IV. Wskaźnik reklamacji faktur [%] 
STYCZEŃ 0:00:39 LIPIEC 0,09%
LUTY 0:01:16 SIERPIEŃ 0,00%
MARZEC 0:00:38 WRZESIEŃ 0,00%
KWIECIEŃ 0:01:15 PAŹDZIERNIK 0,08%
MAJ 0:00:38 LISTOPAD 0,08%
CZERWIEC 0:00:38 GRUDZIEŃ 0,00%