• T  T  T  T  
 
10 kwietnia 2019

Nowe regulacje na połączenia wewnątrz UE

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z 11 grudnia 2018 roku ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1211/2009 zostają obniżone ceny połączeń międzynarodowych i SMS-ów do Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Liechtensteinu dla klientów indywidualnych (konsumentów).

Czytaj dalej
 

 


 
09 listopada 2018

Zmiana ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż z powodu wejścia w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 12 grudnia 2018 r. dostosowane zostaną zapisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez INSTALNET Szabat Rydzewski Spółka Jawna do wyżej wymienionych przepisów prawa.
Poniżej regulaminy które obowiązują od dnia 12 grudnia 2018.

 


 
25 maja 2018

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane w skrócie jako „RODO”).
RODO zmienia sposób i zasady przetwarzania danych osobowych. W związku z tym pragniemy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Czytaj dalej